یک روز پاییزی…
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
زندگی من تا به امروز
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

مسابقه مسابقه مسابقه ی داستان نویسی

مسابقه داستان نویسی

بنیاد ژنتیک  قصد دارد که مسابقه داستان نویسی/نمایشنامه نویسی به زبان ساده  را در حوزه بیماریهای ژنتیکی برگزار نماید

داستانها/نمایشنامه ها بایستی در رابطه با یکی از موضوعات ذیل باشد:

معضلات بیماران ژنتیکی

روشهای تشخیصی موجود برای بیماریهای ژنتیکی

چالشهای اقتصادی-روانی بیماران و خانواده های درگیر

 امید به زندگی در مبتلایان

 و… 

به برترین داستان/ها  جوایز ارزنده تعلق خواهد گرفت

برترین داستانها توسط بنیاد ژنتیک بصورت کتاب با ذکر نام نویسنده هر قصه چاپ خواهد گشت و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت

از برترین نمایشنامه/ها جهت اجرای تئاتر و یا تهیه فیلم با ذکر نام نویسنده  استفاده خواهد شد

آثار خود را به ایمیل ذیل ارسال نمایید

www.genetic.rac2018@gmail.com

1

دیدگاه ها بسته شده است