بیماری های پوستی
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
سایر بیماری های ژنتیکی
۳۰ بهمن ۱۳۹۶

تعیین هویت

بررسی رابطه پدر- فرزندی

بررسی رابطه مادر – فرزندی

بررسی رابطه برادری از طرف پدر

بررسی رابطه خواهری از طرف پدر

بررسی رابطه برادری از طرف مادر

بررسی رابطه خواهری  از طرف مادر

 

تو مطمئنی این فرزند من است؟

تعیین هویت

به طور کلی تعیین هویت ازمایشی است که به منظور تعیین هویت و تعیین رابطه خویشاوندی مانند پدر فرزندی، مادر فرزندی، خواهری، برادری، خواهر برادری، عموزادگی، خاله زادگی، تعیین هویت جنین وانجام میگیرد در این ازمایش نمونه خون فرزند و والد و یا از مایع دور جنین نمونه می گیرن و با استفاده از DNA، به احتمال 99 درصد هویت فرد مشخص می شود .

توضیح بیشتر اینکه :

بیش از دو دهه پیش دانشمندان توانستند با استفاده از روشهای نوین ژنتیکی به الگو های خاص ژنتیکی جهت تعیین هویت دست یابند. خیلی زود این روش فراگیر شد و کاربرد وسیعی در پزشکی قانونی، پلیس جنایی، مهاجرت، تعیین هویت، تعیین رابطه خویشاوندی و … پیدا کرد. امروزه استفاده از این روش ها در دادگاه های کشورهای مختلف از جمله کشورمان کاربرد روزانه ای پیدا کرده است و کمتر قاضی را می توان یافت که به نتایج این روش اعتقاد نداشته باشد و از آن استفاده نکند.

 

کاربردهای تست هویت

نزاع در خصوص هویت جنین یا فرزند و تعلق آن به والد

جابه جایی نوزاد پس از تولد

همسان یا غیر همسان بودن  دوقلوها

همچنین در مواردی مثل سهم الارث

مهاجرت

فرزندخواندگی

حق ملاقات و حضانت

مزایای اجتماعی

تعیین هویت اجساد

تعیین هویت نمونه های پیچیده یا فاسد شده و مخصوصا استخوان

درموارد جنایی چون تجاوز به عنف،زنای محصنه، دزدی، قتل و …

حتما در هنگام مراجعه جهت نمونه گیری، مدارک شناسایی معتبر به همراه خود داشته باشید.

 1

دیدگاه ها بسته شده است