آزمایشگاه سلاله

  • تهران
    میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان وصال
    پایینتر از بیمارستان آریا،بعد از موسسه مالی و اعتباری کوثر، پلاک،117 ساختمان وصال، طبقه 3، واحد 5