شماره حساب
۱۷ بهمن ۱۳۹۶
مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج
۳۰ بهمن ۱۳۹۶

بیمه‌های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد آزمایشگاه ژنتیک سلاله

بیمه تامین اجتماعی

بیمه سلامت

بیمه بانک تجارت

در این مرکز نامه تاییدیه جهت دریافت هزینه ، از تمام مراکز بیمه ای صادر می گردد.1

دیدگاه ها بسته شده است