۶ اسفند ۱۳۹۶

سندرم آنجلمن

پسر بچه ای که هرگز نمیخوابد ریو ویکاری پسر یک ساله با موهای فرفری نمیتواند حرف بزند و راه برود و بشتر عمر خود را در […]
۶ اسفند ۱۳۹۶

سندروم پرادرویلی

خبر: یک کودک اهل آفریقای جنوبی از بیماری نادری رنج می برد، بطوری که نمی تواند در طول روز دست از خوردن بردارد و حتی در […]
۵ اسفند ۱۳۹۶

اسپینال ماسکولار آتروفی (SMA)

بیماری ژنتیکی آتروفی عضلانی نخاعی چیست؟ آتروفی عضلانی نخاعی یا   SMA مجموعه ای از بیماریهای عضلانی مختلف و دومین علت شایع بیماریهای عصبی عضلانی محسوب می‌شود. […]
۵ اسفند ۱۳۹۶

سندرم پروانه ای (EB)

سندرم پروانه (ای بی) کرمان – خبرگزاری مهر: عدم انجام آزمایشهای ژنتیکی و ازدواجهای فامیلی بر مبنای رسوم قدیمی میزان بروز بیماریهای ژنتیکی در جنوب کرمان […]